PASSIESPEL in die ou hawe van Hermanus

Gaan terug...

Artikel uit "104FM - Die Tydskrif" van Junie 2009

Vanjaar was dit die 14de keer dat die ou Hawe van Hermanus in 'n verhoog omskep is vir die Passiespel, wat jaarliks letterlik duisende mense lok om te kom kyk na die verhaal van Jesus se geboorte, lewe en lyding.

Die gebeure speel hom af oor 'n lengte van ongeveer 150m oor die ruwe rotse van die ou hawe in Hermanus. Die spelers beweeg oor die rotse in die donker om by die tonele uit te kom en slegs 'n kollig word gebruik vir die spesifieke spel van die oomblik. Baie kere slaan die water die spelers nat wat op die rotse is vir sekere tonele na aan die water. By die doop beweeg Johannes ook tot binne-in die baaitjie waar vissermanne van destyds hulle skuite te water gelaat het om te gaan visvang.

Oorkant die baai teen die rotswande speel die toneel af van die geboorte, sterwe en opstanding van Jesus. Die hele speelvak vorm 'n getroue weergawe van die atmosfeer in Jerusalem, met palmtakke en Geelbek, die getroue donkie wat ook al veertien jaar lank die intog in die stad lei.

Die spel begin met musiek van Richard Strauss in die donker, nadat die munisipaliteit die straatligte afgeskakel het. Dis die mooiste klanke en die gevoel weat 'n mens kry is onbeskryflik. Iemand wat op daardie oomblik nie hoedervel kry nie, bestaan nie. Vir myself was die oomblik vanjaar net te groot, want toe die eerste klanke deurkom, was ek so emosioneel dat Herodus my moes troos! Ek het geweet alles is so perfek, die spelers, die weer, die toeskouers en die teenwoordigheid van die Heilige Gees. Dis nie net ek wat so sê nie. 'n Menigte spelers en toeskouers het al vir my gesê dat die gevoel van die Heilige Gees so helder is.

Maria kondig die Vreugdeboodskap teen die rotswande aan wanneer die kollig aangeskakel word, en wanneer sy klaar is, moet sy met hulp van die kranse afkom. Jesaja beweeg nog hoër teen die kranse op vir die Verlossingsboodskap. Ook teen die hoogste kranse sit drie skaapwagterjies en fluit speel, toe die Engel hulle 'n boodskap van God bring dat 'n Kind gebore gaan word om eendag vir my en jou sondes te sterf.

Jesus word in die stal gebore en op die ouderdom van twaalf jaar tref Josef en Maria Hom in die geselskap van die Skrifgeleerdes aan. Later begin Hy die skares (almal inwonewrs van Hermanus) te seën. Hy word deur Judas verraai en deur die tempelwagte gevange geneem en verskyn voor Pilatus, wat Hom na Herodus stuur. Jesus word deur Kajafas verhoor en ter dood veroordeel, en daarna weet elkeen van ons tog wat gebeur het.

Vir soveel jare al sien ek van die toeskouers wat 'n traan wegpink wanneer Jesus met die kruis op Sy skouers by hulle na Golgota verbybeweeg vir die kruisiging, te midde van donderweer en bliksemstrale van die klankbaan en laserlig.

Daar vind geen toneelverskuiwing plaas nie, om dat daar vir elke toneel 'n besonderse plekkie teen die rotswande bestaan. Al die tonele word met 'n vol kollig gevolg wat met gekleurde voetligte aangevul word. Bethlehem se ster, die engele wat by die herders "Ere aan God" sing, die duif wat oor die baai vlieg as Jesus gedoop word, die weerlig wat slaan wanneer Jesus sterf, word gedoen met die gebruik van laserlig.

Elke jaar kry 'n mens wonderlike kommentaar van die toeskouers na die spel. Een toeskouer het tereg gesê: "Oberammergau was goed, Oudtshoorn beter, maar Hermanus is onvergeetlik."

Fanus le Roux
Foto's: Pierre Coetzee