Agtergrond

Jesus het uit die dood opgestaan!

Die Passiespel is geskep deur Tannie Lisma en Oom Koos Kotze. In 1995 het sy daarmee begin want sy wou die beste tot die Koninkryk bydra. Baie het haar afgeraai omdat dit te groot sou wees om dit bymekaar te bring en nie sou realiseer nie. Sy het deurgedruk en die wonderlikste toneelspel ooit geskep. Baie struikelblokke het oor haar pad gekom wat uit die weg geruim is, soos om die perfekte donderslae te kry vir die toneel wanneer die Tempel se voorhangsel skeur.

Vir die klankbaan wat nog elke jaar in gebruik is moes sy mense kry vir stemopnames. Sy was tevrede na na 94 probeerslae. Tannie Lisma het na die negende jaar besluit om nie verder aan te gaan nie en die passispele sou daar eindig. 'n Speler, Fanus le Roux, wat ook toe reeds sewe jaar lank deelgeneem het, het by Tannie Lisma oorgeneem nadat hy van haar besluit om die Passiespel te staak, gehoor het. Fanus het geweier dat dit daar eindig omdat dit mense se siele so verryk. Fanus het elke speler persoonlik opgevolg en die volgende jaar was die passiespele weer daar, vir die tiende keer, met al sy getroue spelers.

Tussen 80 en 100 spelers neem elke jaar aan die opvoering deel met die oudste speler ook amper 80 en die jongste 5 jaar.