Borge

Toeskouers in die Ou Hawe

Die Hermanus Passiespel opvoering se koste beloop jaarliks 'n enorme bedrag. Dit sluit die kostes van kostuums, beligting, klanktoetusting, fotograwe, druk van programme, bemarking, ens. in.

Persone of instansies wat sou belangstel om ten opsigte van borgskappe te onderhandel, kan met Fanus le Roux in verbinding tree om 'n strategie te bespreek. Sien Kontak vir sy besonderhede.